ATTENTION! Sometimes our delivery times can be long. Please read our TERMS AND CONDITIONS before ordering!

Currency: EUR

Don Bugitos

  Browse categories

THE PREHISPANIC SNACKERIA

Don Bugito is committed to shaping the future by changing our eating habits. Their vision is simple, to rescue ancestral food practices and the use of clean ingredients by offering alternative protein snacks based on farmed edible insects and native American ingredients.


Don Bugito's inspiration comes directly from their founders' cultural heritage. Growing up in Mexico exposed the founders to the culturally rich traditions of eating edible insects and their use as "power foods".

Empowered by this ancestral food and its healthy, sustainable and nutritional qualities, Don Bugito embarked on the journey of sharing a little taste of Mexican culture with the world by creating a set of "power" snacks for everyone to enjoy!Den prespaniska snackeria

Don Bugito är engagerad i att forma framtiden genom att ändra våra matvanor. Deras vision är enkel, att rädda förfädernas matvanor och användningen av rena ingredienser genom att erbjuda alternativa proteinsnacks baserade på odlade ätbara insekter och indianska ingredienser.

Don Bugitos inspiration kommer direkt från deras grundares kulturarv. Att växa upp i Mexiko utsatte grundarna för de kulturellt rika traditionerna att äta ätliga insekter och deras användning som "kraftmat".

Bemyndigad av denna uråldriga mat och dess hälsosamma, hållbara och näringsmässiga egenskaper, inledde Don Bugito resan att dela en liten smak av mexikansk kultur med världen genom att skapa en uppsättning "power"-snacks som alla kan njuta av!

Showing products 1-2 / 2

Gift cards used in the shopping cart